Logo SP155 Kraków
Dla rodziców

Wymagania edukacyjne

Klasy 1-3

Klasy 4-8

Język niemiecki

Matematyka

Geografia

Fizyka

Biologia

Chemia

Przyroda

Język polski

Wychowanie fizyczne

Język angielski

Religia

Religia 7 przedmiotowy system oceniania

Religia 8 przedmiotowy system oceniania

Informatyka

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Muzyka

Plastyka

Technika

Edukacja dla bezpieczeństwa