Logo SP155 Kraków
Dla uczniów

Samorząd szkolny

Sprawozdanie z działalności w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/23.

§ 1.

Dnia 4.10.2022 r. odbyły się w naszej szkole wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je tygodniowa kampania wyborcza, w której wzięło udział czternastu kandydatów z klas 4-8. Kandydaci zaprezentowali siebie i swoje pomysły na plakatach. Uprawnionych do głosowania było421 uczniów. Swój głos oddało 401 uczniów, a dwa głosy były nieważne.

W wyniku głosowania przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została MARIKA KNAPIK z klasy 8d, a jej zastępcą została ZOFIA KAPTUR z klasy 8c. W skład SU weszli również: ANNA WLAZŁO z kl.7a i OLAF POŁETEK z kl 4b. Opiekunem SU została Pani AGNIESZKA ORYSZCZAK, a jej zastępcą Pan KRZYSZTOF KOZAK.

§ 2.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprosił przedstawicieli samorządu uczniowskiego do udziału w Krakowskim Dniu Samorządu Uczniowskiego. Wydarzenie to odbyło się dnia 17 października na hali sportowej i terenach zielonych WKS Wawel. Podczas wydarzenia przedstawiciele rad uczniowskich w ramach warsztatów facylitacji (ułatwiania) mieli okazję porozmawiać z rówieśnikami, wymienić się wiedzą i doświadczeniami z pracy samorządu uczniowskiego.

W drugiej części spotkania uczniowie zostali zaproszeni do udziału w terenowych Zabawach na Orientację. Podczas tego wydarzenia naszą szkołę dzielnie reprezentowali:

  • MARIKA KNAPIK 8d,przewodnicząca SU
  • ANNA WLAZŁO 7A,członek SU
  • OLAF POŁETEK 4b,członek SU.
    Opiekę nad uczniami sprawowała pani Agnieszka Oryszczak- opiekun Samorządu Uczniowskiego.

§ 3.

Dnia 10 listopada 2022r Samorząd Uczniowski przeprowadził głosowanie na jeden z trzech projektów Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Wybrane projekty to:

  • Gry planszowe do świetlicy szkolnej.
  • Dodatkowe miejsca do siedzenia na terenie szkoły.
  • Tablety do pracy w zespołach klasowych.

Uprawnionych do głosowania było 667 uczniów. W wyniku głosowania zwyciężył projekt: Tablety do pracy w zespołach klasowych i został zrealizowany dzięki funduszom z Rady Dzielnicy XIV. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów Pani dyrektor Anna Kurek zdecydowała, że z funduszy szkolnych zrealizuje również projekt :Dodatkowe miejsca do siedzenia na terenie szkoły.

§ 4.

Dnia 16 listopada 2022 r. Samorząd Uczniowski zaprosił uczniów klas 4-8 do zakupu losów LOTERII ANDRZEJKOWEJ. Przygotowanych do sprzedaży było 500 losów po 250 dla uczniów klas 4-6 i 7-8.

Akcję SU wsparła finansowo również Rada Rodziców oraz UKS 22. Przedstawiciele SU: Marika Knapik, Zofia Kaptur i Anna Wlazło wraz z opiekunem, Panią Agnieszką Oryszczak wybrały i zakupiły sto fantów, które zostały rozlosowane podczas dwóch tur DYSKOTEKI ANDRZEJKOWEJ, która odbyła się w szkole dnia 23.11.2022r. Podczas losowania fantów pomagali również Pan Krzysztof Kozak oraz uczeń klasy 4b Olaf Połetek.

§ 5.

W grudniu i styczniu Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich uczniów do wzięcia udziału w zbiórce używanych zabawek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców. Zebrane zabawki zostały posegregowane i wycenione dzięki pomocy Pani Aliny Wytrwał.

W tygodniu 16-20.01.2023 r. przedstawiciele SU oraz wolontariusze sprzedawali zabawki na wszystkich przerwach podczas kiermaszu w auli szkoły. Całą akcję zorganizowała i nadzorowała Pani Agnieszka Oryszczak, opiekun Samorządu Uczniowskiego. W tym roku szkolnym zebrano kwotę: 3 544,11 PLN. Kwotę tą opiekun SU wpłacił na konto WOŚP do mBanku.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP 155-Agnieszka Oryszczak