Logo SP155 Kraków
Szkoła

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko: Marlena Dyrek
Adres siedziby IOD – ul. Sarego 4, 31-047 Kraków
Adres mailowy – inspektor1@mjo.krakow.pl