Logo SP155 Kraków
Dla uczniów

Wolontariat

Program szkolnego koła wolontariatu „Mali Światu” działającego w Szkole Podstawowej nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II

Cele programu

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia, wrażliwości
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
 • Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych możliwości i doświadczeń
 • Kształtowanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, pomocy i otwartości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
 • Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym
 • Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje
 • Budowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności

Działalność informacyjna

 • Zebrania Szkolnego Koła Wolontariatu zwoływane przez przewodniczącego
 • Okazjonalne plakaty
 • Tablica informacyjna
 • Informacje w dzienniku Librus
 • Informacje na stronie internetowej szkoły
 • Sprawozdanie z działalności Koła.

Regulamin szkolnego koła wolontariatu

Aktualności

Adopcja szkoły w Afryce

Dla naszej części świata dostęp do edukacji jest powszechny. Nie wyobrażamy sobie, że nie ma szkół podstawowych, średnich, możliwości studiowania […]

Zbiórka zakrętek

W szkole prowadzona jest całoroczna akcja zbiórki zakrętek, które uczniowie przynoszą na świetlicę. Zakrętki przekazywane są fundacji zakupującej sprzęt dla […]