Logo SP155 Kraków
Szkoła

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.00.

W świetlicy organizowane są zajęcia integracyjne, rozwijające zainteresowania dzieci, doskonalące sprawność manualną i grafomotoryczną (m.in. zajęcia plastyczne i techniczne), zajęcia ruchowe, zabawy przy muzyce, gry i zabawy dydaktyczne, wykorzystujące podłogę interaktywną, zajęcia literackie (m.in. wspólne, głośne czytanie, tworzenie książek), oglądanie filmów edukacyjnych. Dzieci mają możliwość rozwiązywania zadań domowych z pomocą nauczycieli.

Więcej informacji o wydarzeniach w świetlicy szkolnej znajdziecie Państwo na FB szkoły:
https://www.facebook.com/people/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-155-w-Krakowie/100063752734836/

Zapraszamy

Dokumenty