Logo SP155 Kraków
Dla rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

7 czerwca

Podanie ocen ostatecznych - rocznych

15 czerwca

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

23 czerwca

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny