Logo SP155 Kraków
Dla rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
4 IX 2023 5 IX 2023  zebrania z rodzicami klas 1-3 godz.18.00 zebrania z rodzicami klas 4 godz. 17.00-18.30 zebranie z rodzicami klas 5-8 godz.18.30-20.00
14  IX 2023  Rada Pedagogiczna  – plan nadzoru pedagogicznego
13 X 2023Święto szkoły Ślubowanie klas pierwszych Godz.16.30 aula-1b, 1c Godz.17.30 aula-1a,1d
6 XI 2023 Zebranie z rodzicami klas 1-3 o godzinie 18.00    
7 XI 2023Zebranie z rodzicami klas 4-6  godz. 17.30 Zebranie z rodzicami klas 7-8  godz. 18.30
11XII 2023 Dyżur informacyjny powiadomienie
o zagrożeniach -klasy 1-3,  godz.18.00  
12 XII 2023Dyżur informacyjny powiadomienie
o zagrożeniach – klasy 4-8, godz.18.00  
23 XII 2023 – 31 XII 2023przerwa świąteczna  
12 I 2024podanie ocen przewidywanych
26 I 2024podanie ocen ostatecznych na I półrocze
5 II  2024konferencja klasyfikacyjna
6 II 2024zakończenie I półrocza
8 II 2024konferencja rady pedagogicznej podsumowująca I półrocze
12 II 2024-25 II 2024ferie zimowe
28 III 2024-2 IV 2024przerwa świąteczna wiosenna
8 IV 2024zebrania z rodzicami klas 1-3 o godzinie 18.00  
9 IV 2024zebrania z rodzicami klasy 4  godz. 17:30,  klasy 5-6 godz. 18:00, klasy 7 godz. 18:30 klasy 8  godz.19.00- przedstawienie procedur egzaminu ósmoklasisty  
14 V -16 V 2024egzamin ósmoklasisty
6 V 2024  powiadomienie o ocenach ndst. w klasach 1-3  
7 V 2024powiadomienie o ocenach ndst. w klasach      4-8  
27 V  2024  Zebrania dla klas 1-3 o godzinie 18.00 – oceny przewidywane
28 V 2024Zebrania dla klas 4-8 – oceny przewidywane Klasy 4 godz. 17:30,  klasy 5-6 godz. 18:00, klasy 7-8 godz. 18:30  
7 VI 2024podanie ocen ostatecznych- rocznych
14 VI  2024rada pedagogiczna klasyfikacyjna
21 VI 2024zakończenie roku szkolnego
21 VI 2024    rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2023/2024
Proponowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, -2 i 3 listopada 2023 – 2 stycznia 2024 – 2 maja 2024 – 14,15,16 maja 2024- egzaminy ósmoklasisty, – 31 maja 2024-  po Bożym Ciele W  dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci (świetlica czynna od 7.00-17.00).