Logo SP155 Kraków

Uwolnij potencjał
Twojego dziecka w SP 155

Here is a young man. He lives in a country where history and tradition are important, with which he identifies himself, learns how to love it and respect his language. He is sensitive and responsible. Supported by teachers he becomes creative, passionate and independent. He believes in variety of views and the right to life choices. In the future, he will be aware of his worth and equipped with the wealth of experience. This young man is a student of our school.

Szkoła Podstawowa
im. Św. Jadwigi Królowej

Oto młody człowiek. Mieszka w kraju, w którym historia i tradycja są ważne, w kraju z którym się utożsamia, uczy się jak go kochać i jak szanować jego język. Jest wrażliwy i odpowiedzialny. Wspierany przez nauczycieli staje się twórczy, pełen pasji i niezależny. Wierzy w różnorodność poglądów i prawo do życiowych wyborów. W przyszłości będzie świadomy swojej wartości i wyposażony w bogactwo doświadczeń. Ten młody człowiek jest uczniem naszej szkoły.

667
Uczniów w szkole
57
Nauczycieli z pasją
23
Średnia liczba
uczniów w klasie
86,33%
Średnia z egzaminów
ósmoklasisty
80%
Średnia egzaminów
z j. polskiego
88%
Średnia egzaminów
z matematyki
91%
Średnia egzaminów
z j. angielskiego

Nasza szkoła należy do elitarnego grona 10% szkół w Polsce, które posiadają najwyższe średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty

}}

.

Co nas wyróżnia

Kształcimy ludzi twórczych i radosnych,
umiejących pomagać innym i odnosić sukcesy

Nasze wartości

Współpraca

Razem można więcej, lepiej i ciekawiej

Szacunek

Każdy z nas jest tak
samo ważny i wyjątkowy

Odwaga

Pozwala działać i żyć
w zgodzie ze sobą oraz realizować marzenia

Rozwój

Daje więcej możliwości
w dynamicznie zmieniającym
się świecie

Radość

Stanowi główne źródło
energii życiowej

Aktualności

Aktualności

Ósmoklasista 100%

Gratulujemy Martynie Godzisz, uczennicy klasy 8a, która zdała egzamin ósmoklasisty na najwyższy możliwy do osiągnięcia rezultat – czyli 100 proc. […]

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w SP 155

W dniach 14-16 maja wszyscy ósmoklasiści pisali egzaminy z j. polskiego, matematyki i j. obcego. Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie […]

Laur Olimpijski dla uczniów naszej szkoły

Nagroda Laur Olimpijski została ustanowiona w 2005 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa. Jest częścią Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Laurem […]

Nadchodzące wydarzenia

Kontakt

Szkoła Podstawowa
nr 155 im. Św. Jadwigi
Królowej w Krakowie

Os. 2 Pułku Lotniczego 21
31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08
sp155krakow@o2.pl