Logo SP155 Kraków
Szkoła

Laur Olimpijski dla uczniów naszej szkoły

Nagroda Laur Olimpijski została ustanowiona w 2005 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa. Jest częścią Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Laurem wyróżniani są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata najwyższego stopnia w konkursach, olimpiadach i turniejach. Laureatami tej zaszczytnej nagrody w 2024 roku są uczniowie naszej szkoły: Zuzanna Polak, Jakub Zarakowski, Gabriela Jakubowska i Gabriela Rudnik. Nagrody wręczali: wiceprezydent Miasta Krakowa Pani Anna Korfel – Jasińska i wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Artur Buszek. Gratulujemy nagrodzonym uczniom, ich rodzicom  i  nauczycielom.