Logo SP155 Kraków
Dla uczniów

Zajęcia dodatkowe 2023/2024

 Imię i nazwisko  Rodzaj zajęć Rodzaj zajęć sala termin 
Zdw Zajęcia rozwijające koła 
Edyta Adamczyk Zdw kl.5 a i d  
Zdw kl. 4 a i d  
Zdw kl. 6a i b 
   s.13a s.7a s.7a Pon.14:45  
piątek 14:45  
wtorek 15:40  
Joanna Birczyńska   Zdw 4a  Zdw 4b  Zajęcia dla dzieci z Ukrainy kl.4-6 Koło polonis. 8a i 8d   Wt. 14.45 – 15.30  wt – 9.50- 10.35 śr.14 .45- 15.30.   Wt.  - godz.8.00- 9.40. 
ŚR.  - godz. 15.30. – 17.00 
PIAt.- godz.14.45 –  16.15. 
Małgorzata Chuchmacz  Koło plast. kl.1,2,3 s.20 Czw.  11.50 -12.35   
Mariola Czarnota  Koło fizycz. s.14 Piąt.  15.30-16.15 
Monika Górecka -Marzec  Koło biol.kl.7,8  Wt  18.00-18.45 
Agnieszka Cibor Zdw  s.20 Piąt.8.55 – 9.40  
Urszula Faron Zdw  s.17a. Czw.11.50-12.35  
Izabela Fornalczyk  koło biologiczne  s. 6 Piąt. 14.45 – 15.30   
Magda Bigaj Zdw-j ęzyk angielski kl. 8d  s.13a Piąt. godz. 8:00 – 8.45 
Grażyna Dyląg  ZDW mat. 7d ZDW mat. 7ac ZDW mat.  6ba ZDW mat. 5ad ZDW mat. 6c   ZDW mat. 4bd 
ZDW mat. 4ac 
ZDW mat.  5cb 
     Koło mat. Kl.7 i 8 s.3 s.3 s.3 s.4 s.3 s.3  s.4 s.3 s.3 Pon. 14.45-15.30     Pon. 15.40-16.25 Pon. 16.30-17.15 Wt 14.45-15.30      
WT 15.40-16.25     
WT 16.30-17.15  Śr 14.45-15.30    
Śr 15.40-16.25      
Śr.16.30-17.15     
Urszula Faron Zdw 3a  s.17a Czw.11.50-12.35 
Aleksandra Gładki Zdw  1c Zdw 1b Zdw 2c Zdw 1a Zdw 2b Zdw 2a Zdw 1d     s.13a  Pon.9.50-10.35 Pon. 12.50-13.35 Pon. 13.50-14.35 Czw. 11.50-12.35 Piąt.10.45-11.30 Wt. 9.50- 10.35 Wt.12.50- 13.35 
Ewa Górowska  koło chem.  s.6   Śr. 15.40 – 16.25  
Anna Kamińska Zdw kl. 5a  Zdw kl. 7a i 7c  s. 7a  s. 5 Pon.  8.55-9.40  
Śr.  15.40 – 16.25 
Katarzyna Klauzner Zdw  5c i 5b Zdw  4c  Zdw  4b  s. 17a  s. 17 a s.  17 a Czw. 8.00 -8.45 
Czw. 8.55 – 9.35 
Wt. 14.45 – 15.30 
Mieczysław Kosowski  koło informat.   s. 16BPiąt.14.45 – 15.30 
Krzysztof Kozak  Koło hist. s. Czw.13.50 
Paulina Mazurkiewicz ZDW z jęz. ang. dla kl.8a ZDW dla kl.8b   s. 17.   S.7a Czw.15:40 – 16:25  
 Śr. 15:40 – 16:25  
Justyna Mąka  koło plastyczne  Czw.  10.45-11.30 
Justyna Talaga  Koło taneczne-kl.1-3 Salka na basenie  Piąt. 11.50-12.35  
 Monika Osika Zdw j.pol.kl.6c Zdw j.pol.kl.5b Zdw j.pol. kl.4c i 4d  s. 20 
s.5  s.  5 
Śr.  12.50-13.35  Czw. 15.40-16.25  
Czw. 16.30-17.15  
Danuta Podgórska -Zając Zdw.j. polski kl.5c, kl.5d Zdw.j. polski kl.6a, kl.6b Zdw.j. polski kl.7b, kl.7d         K.polonist.  s.12,   s.12    s.12  s.12 Czw. 14.45-15.30   Pon.15.40-16.25  Pon.16.30-17.15  Czw.15.4-16.25   
Jolanta Pesta  Koło Sport.- tenis stoł.  wtorki 10.45-11.30 
Beata Szafraniec  Koło geogr. Kl.7,8  Czw.15.30-16.15 
Iwona Szczupak ZDW j.niem.   Koło j.niem.  s.17  s. 7a Pon.  8.00-8.45  Wt.  15.40.-16.25   
Dorota Rokita  Koło hist. s.15 wtorki 15.40 – 16.25 
Alina Wytrwał  Koło teatr. s. 1 Czw. 15.30 – 16.20  
Katarzyna Zadęcka ZDW z języka polskiego dla klasy 3b  s. 13 Czw. 12.50-13.35  
Ela Zielińska  Koło teatr. s. 1 Czw. 15.30 – 16.20  
Ewa Zielińska  Zesp.instr.  Chór Mała świet. s.11 Czw. 12 50-13.35   Śr. 14.45-15.30  
Marzena Zięć ZDW  mat. 7b  s. 7 Śr. 7.05-7.50.