Logo SP155 Kraków
Dla rodziców

Rada rodziców

Konto Bankowe Rady Rodziców

Rada Rodziców
os. 2 Pułku Lotniczego 21
31-869 Kraków
PKO BP S.A.:
61 1020 2906 0000 1102 0013 5327

Serdecznie dziękujemy za wpłaty.