Logo SP155 Kraków
Dla uczniów

Egzamin ósmoklasisty 2023

Terminy, wyniki, zmiany, przedmioty i arkusze

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem od 23 do 25 maja (wtorek-czwartek) 2023 roku.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r. w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, przeprowadzanym z 3 przedmiotów wyłącznie w formie pisemnej. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Egzamin przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych zamiast podstawy programowej, a na zdających czekać będą spore zmiany.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie jest określony minimalny próg zdawalności. Arkusze egzaminacyjne zawierać będą zarówno zadania zamknięte oraz otwarte, a za rozwiązanie zadań maksymalnie będzie można uzyskać 105 punktów. W zależności od przedmiotu czas trwania egzaminu ósmoklasisty waha się od 90 do 120 minut.

Szczegółowe informacje www.oke.krakow.pl