Logo SP155 Kraków
Dla uczniów

Konkursy i olimpiady

Uprawnienia laureatów małopolskich konkursów przedmiotowych, którzy uzyskali tytuł w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024:

–  Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 – Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

 – Przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego oraz klasy wstępnej w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły.

Uprawnienia finalistów małopolskich konkursów przedmiotowych:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty – przyznaje się 10 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych,

–  jednego tytułu finalisty – przyznaje się 7 punktów.

UWAGA! W przypadku gdy uczeń ma więcej niż jeden tytuł finalisty z tego samego konkursu przedmiotowego (ten sam zakres wiedzy), przyznaje się jednorazowo 7 punktów

Dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024 organizuje się:

1) Małopolski Konkurs Języka Polskiego;

2) Małopolski Konkurs Matematyczny;

3) Małopolski Konkurs z Fizyki;

4) Małopolski Konkurs Historyczny;

5) Małopolski Konkurs Biologiczny;

6) Małopolski Konkurs Geograficzny;

7) Małopolski Konkurs Chemiczny;

8) Małopolski Konkurs Języka Angielskiego;

9) Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego;

10) Małopolski Konkurs Języka Francuskiego;

11) Małopolski Konkurs Języka Hiszpańskiego;

12) Małopolski Konkurs Informatyczny.

Dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024 organizuje się:

1) Konkurs Tematyczny „Akcja Burza. Armia Krajowa w walce o niepodległość przeciw dwóm totalitaryzmom” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024;

2) Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie – Ewangelia według św. Mateusza” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024.