Logo SP155 Kraków
Szkoła

Wykaz umów

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeńL.p. Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia 1) Czas trwania umowy Określenie sposobu  udostępnienia 2) Udostępniona  powierzchnia          w m2 Stawka3)                                   za m2     Stawka za godzinę4)  (brutto) Opłata miesięczna zł/m-c      (brutto) Rodzaj umowy5)
Czynszu  zł/m2                 (brutto) Media                 zł/m2               (brutto)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1. Gobest Anna Horzyk korytarz szkolny 01.09.2018-31.08.2019   1,2       369,00 zł najem
2. Krzysztof Konieczny OSK „Krzyś” sala lekcyjna 01.09.2018-31.08.2019 4 razy w tygodniu po 1 godz. zegarowej 59,16     30,75 zł   najem
3. Uczniowski Klub Sportowy 22 aula szkolna 01.09.2018-28.06.2019 3 razy w tygodniu po 1 godz. lekcyjnej 167     27,68 zł   najem
4. Rymarczyk&Słowik ESTATE Sp. z o.o. sala gimnastyczna 03.09.2018-31.08.2019 2 razy w tygodniu po 1,5 godz. zegarowej 565     98,40 zł   najem
5. Rafał Przybycień Sport i Wypoczynek aula szkolna 11.09.2018-22.06.2019 2 razy w tygodniu po 4 godz. zegarowe 167     33,21 zł   najem
6. Grzegorz Całko „Robotowo” sala lekcyjna 13.09.2018-21.06.2019 1 raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne 64     24,60 zł   najem
7. osoba fizyczna T. L. sala gimnastyczna 03.09.2018-31.08.2019 1 raz w tygodniu po 1,5 godz. zegarowej 565     110,70 zł   najem
8. Stowarzyszenie Przyjaciół  155 pomieszczenie szkolne 03.09.2018-31.08.2019   19       13,00 zł najem
9. osoba fizyczna P. B. sala gimnastyczna 08.01.2018-31.12.2018 1 raz w tygodniu po 1,5 godz. zegarowej 565     123,00 zł   najem
10. Jerzy Kluzik FHU GUSTINI sklepik 03.09.2018-30.06.2019 5 razy w tygodniu 4       246,00 zł najem
11. osoba fizyczna M. A. sala gimnastyczna 03.09.2018-31.08.2019 1 raz w tygodniu po 1,5 godz. zegarowej 565     110,70 zł   najem
12. Maciej Szczepanik Sport Szok sala gimnastyczna 01.10.2018-22.06.2019 5 razy w tygodniu (23 godz. zegarowe) 565     44,28 zł   najem
13. Katarzyna Dąbrowska-Łoboda sala lekcyjna 17.09.2018-21.06.2019 2 razy w tygodniu po 1 godz. lekcyjnej 23,29     24,60 zł   najem
14. Piotr Węglarz ARS DIVINA sala lekcyjna 01.10.2018-19.06.2019 2 raz w tygodniu  7 godz. lekcyjnych 65       200,00 zł najem
15. Marta Donica „NUNURS” sala lekcyjna 03.10.1018-23.06.2019 1 razy w tygodniu 2 godz. lekcyjne 60,63     24,60 zł   najem
16. ABA s.c. Bogusława Szot, Anna Wilk, Agata Kniźatko stołówka szkolna 02.09.2016-31.08.2019 ryczałt 144       1 100,00 zł najem
17. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medycyna Środowiskowa Szkolna” pomieszczenie szkolne 01.09.2018-31.08.2019 5 razy w tygodniu 19       0,00 zł umowa użyczenia
18. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód  aula 17.10.2017-22.06.2019 5 godz. lekcyjnych w tygodniu 167       0,00 zł umowa użyczenia
19. osoba fizyczna M. K. sala gimnastyczna 09.09.2018-16.06.2019 1,5 godziny zegarowej w tygodniu 565     61,50 zł   najem
20. Wspólnota Mieszkaniowa os. 2 Pułku Łotniczego 27 sala lekcyjna 02.10.2018 2 godziny zegarowe 65     61,50 zł   najem
21. osoba fizyczna E. P. aula 17.09.2018-12.11.2018 1 godzina zegarowa w tygodniu 167       135,00  ryczałt najem
22. Twoornia – pracownia artstyczna sala lekcyjna 02.10.2018-18.06.2019 2 godziny lekcyjne w tygodniu 59     24,60 zł   najem
                     
1) sale lekcyjne, pracownie, sala gimnastyczna, korytarz szkolny, boisko, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie w przyziemiu, miejsce parkingowe itd.                  
2) ile dni w tygodniu lub ile godzin w tygodniu                  
3) przy udostępnianiu na stałe                  
4) przy udostępnianiu na godziny                  
5) najem, dzierżawa czy użyczenie