Logo SP155 Kraków
Szkoła

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w SP 155

W dniach 14-16 maja wszyscy ósmoklasiści pisali egzaminy z j. polskiego, matematyki i j. obcego. Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki. 80% z j. polskiego, 88% z matematyki, 91% z j. angielskiego,

średnia na ucznia: 86, 33%.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna uczniowie w kraju  uzyskali średnio: 61% z j. polskiego, 52% z matematyki i 66% z j. angielskiego. Średnia to 59,66%.

Gratulujemy naszym Absolwentom i życzymy im samych sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji.