Logo SP155 Kraków
Szkoła

Klasy dwujęzyczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną w Szkole Podstawowej nr 155 im. Świętej Jadwigi Królowej utworzono klasy dwujęzyczne.

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym nowożytnym, w naszym przypadku w języku angielskim.

Jest to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe (bilingwalne) CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Uczniowie naszej szkoły rozpoczynając naukę w klasie dwujęzycznej, oprócz przedmiotów programowych i zwiększonej liczby godzin języka angielskiego będą się uczyć  biologii, historii i informatyki w języku angielskim. Nauka tych przedmiotów oparta jest na autorskich programach opracowanych przez naszych nauczycieli.  Nauczanie takie rozwija  zdolności komunikacyjne przez intensywny, praktyczny kontakt z językiem obcym. Ponadto, daje uczniom wspaniałe przygotowanie do kontynuacji nauki na wyższym poziomie na kolejnym etapie edukacyjnym oraz umożliwia pełne otwarcie na świat i stwarza lepsze perspektywy pracy w przyszłości.

Uczniowie, którzy zapragną podjąć naukę w klasie dwujęzycznej zobowiązani są do przejścia przez procedurę rekrutacyjną polegającą na złożeniu podania do sekretariatu szkoły i przystąpieniu do testu kompetencji językowych. Na wynik rekrutacji ma także wpływ ocena roczna z języka angielskiego, informatyki, historii i biologii. Dodatkowym atutem jest również świadectwo z wyróżnieniem. Oddziały dwujęzyczne nie są objęte rejonizacją, ale w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci klasy VI naszej  szkoły.

Regulamin rekrutacji do klasy dwujęzycznej SP 155 (2024)

wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej 

 

 

Co nas wyróżnia

Kształcimy ludzi twórczych i radosnych,
umiejących pomagać innym i odnosić sukcesy

Nasze wartości

Współpraca

Razem można więcej, lepiej i ciekawiej

Szacunek

Każdy z nas jest tak
samo ważny i wyjątkowy

Odwaga

Pozwala działać i żyć
w zgodzie ze sobą oraz realizować marzenia

Rozwój

Daje więcej możliwości
w dynamicznie zmieniającym
się świecie

Radość

Stanowi główne źródło
energii życiowej