Logo SP155 Kraków
Szkoła

Erasmus+/POWER

  1. Mobilność kadry edukacji szkolnej; POWER; Tytuł projektu – Język bez granic – szkoła bez granic; data trwania projektu: 01.06.2018 do 31.05.2020; umowa nr POWERSE 2018-1-PL01-KA101-047542
  2. Mobilność kadry edukacji szkolnej; POWER; nr umowy 2020-1-PL01-KA101-078936; tytuł projektu – Nauczanie wysokiej jakości; data trwania projektu: 01/10/2020 do 30/09/2022.
  3. Mobilność kadry edukacji szkolnej; Erasmus+; nr umowy 2022-1-PL01-KA122-SCH-00079447; tytuł projektu – Uczenie się i nauczanie poprzez działanie; data trwania projektu: 01/12/2022 do 31/05/2024.
  4. Bierzemy również udział w projekcie unijnym złożonym przez Uniwersytet Pedagogiczny we współpracy z Prywatną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 oraz Szkołą Podstawową nr 155 w Krakowie. Projekt został zaakceptowany i zyskał finansowanie, o czym poinformowała Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt rozpoczyna się 01.09.2022 r. i kończy 01.10.2023 r.

Tytuł: Algebraic Approach Towards Shaping „Minus” in School Mathematics (Skrót: AMMA). Typ projektu: KA210-SCH – Small-scale partnerships in school education.

Koordynatorami projektu na terenie szkoły są: p. Marzena Zięć i Mariola Czarnota.

Co nas wyróżnia

Kształcimy ludzi twórczych i radosnych,
umiejących pomagać innym i odnosić sukcesy

Nasze wartości

Współpraca

Razem można więcej, lepiej i ciekawiej

Szacunek

Każdy z nas jest tak
samo ważny i wyjątkowy

Odwaga

Pozwala działać i żyć
w zgodzie ze sobą oraz realizować marzenia

Rozwój

Daje więcej możliwości
w dynamicznie zmieniającym
się świecie

Radość

Stanowi główne źródło
energii życiowej