Logo SP155 Kraków
Szkoła

Realizacja zadań w ramach ERAZMUSA- Beata Szafraniec i Beata Flank

Nauczycielki Beata Szafraniec i Beata Flank uczestniczyły w ramach Erazmusa na kursie „Zielona Przyszłość – Green Future”, na którym omawiano cele, zadania i problemy zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój do, którego dąży świat, będzie zależał w przyszłości od młodego pokolenia, a jego wczesna edukacja w tym zakresie ma kluczowe znaczenie. W związku z tym, w naszej szkole na godzinach wychowawczych, na geografii i kołach zainteresowań zrealizowano różne zadania np.

  • poznawano czym jest zrównoważony rozwój i omawiano jego cele
  • prowadzono zajęcia warsztatowe w wybranych obszarach najbardziej bliskich uczniom np. „Jak w moim domu oszczędzać wodę”, „Co mogę zrobić, żeby zmniejszyć emisję CO₂”,  „Budowa i rozwój miast zgodnie ze zrównoważonym rozwojem- wyzwanie i konieczność” i inne.

Motywując uczniów do poznawania zadań zrównoważonego rozwoju i problemów jakie pojawiają się w tej materii stosowano różne metody pracy: metody poznawcze przygotowane przez nauczyciela materiały i prezentacje, filmy z Internetu oraz metody aktywne pracy z uczniem: dyskusje, burza mózgów, inscenizacje, praca w grupach metodą projektu i inne.

Cele zrównoważonego rozwoju

Budowa i rozwój miast zgodnie ze zrównoważonym rozwojem- wyzwanie i konieczność

Sprawdzanie swojej wiedzy  z zakresu zrównoważonego rozwoju podczas gier interaktywnych

W drugiej części pracy z uczniami zrealizowano autorski projekt Beaty Szafraniec i Beaty Flank pt. „Metka prawdę ci powie”. Cele projektu i zdania zamieszczamy w prezentacji.

Realizacja zadań projektowych – prezentacje uczniów

Wpływ przemysłu modowego na środowisko

„Czy metka prawdę ci powie?