Logo SP155 Kraków
Szkoła

Realizacja zadań w ramach Erasmusa – Marzena Zięć

DZIAŁANIA Z UCZNIAMI

  1. Całoroczny cykl lekcji wychowawczych w klasie 6a – w trosce o środowisko, ludzi i naszą przyszłość – czyli nauka o zrównoważonym rozwoju.
  2. Celem działań : kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec zmieniającej się rzeczywistości klimatycznej oraz kształcenie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
  3. Tematyka przeprowadzonych lekcji dotyczyła następujących problemów: Czy samochody ogrzewają miasta?, Jak z butelek powstają bluzy polarowe?, Jak chronić wodę przed zanieczyszczeniami?, Jak chronić wodę przed zanieczyszczeniami?, Jak żyć w zgodzie ze zwierzętami?, Zrównoważony rozwój: co to naprawdę znaczy?.
  4. Kolejne lekcje wychowawcze dotyczyły zagadnień: Jak my , uczniowie klasy szóstej, dbamy o otaczające nas środowisko naturalne? Jak robią to uczniowie innych szkół europejskich? Obserwacja stron internetowych szkół w Chorwacji

 i  Hiszpanii. Zwrócenie uwagi na różnorodność podejścia do problemu zrównoważonego rozwoju w zależności od państwa europejskiego – uczniowie szkół chorwackich i hiszpańskich prowadzą ogródki z uprawami ekologicznymi w otoczeniu szkoły.

  • Nauka pojęć ekologicznych w języku angielskim – wykorzystanie stron internetowych.
  • Projekty ekologiczne:

W ramach lekcji wychowawczych zrealizowano również dwa projekty ekologiczne:

  1. Wykorzystanie surowców wtórnych do wykonania toreb na zakupy, nauka symboli technicznych do oznaczeń produktów. Symbole dotyczą w jakim stopniu produkt ulega biodegradacji.
  2. Analiza jakościowa i ilościowa składu naszych ubrań na podstawie informacji zawartej na metkach odzieżowych. Uświadomienie uczniom, że produkcja odzieży degraduje środowisko naturalne. Wnioski: świadomie korzystać będziemy z osiągnięć mody.Obraz zawierający osoba, meble, odzież, stół

Opis wygenerowany automatycznie

DZIAŁANIA  NAUCZYCIELA PODJĘTE NA PLATFORMIE eTwinning

Wzięłam udział w ogólnoeuropejskiej ankiecie dla nauczycieli na temat promowania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ankiecie podsumowałam całoroczną pracę z młodzieżą na rzecz  kształtowania postaw proekologicznych.