Logo SP155 Kraków
Szkoła

Projekt szkolny- Bogowie greccy i ich atrybuty

Cele projektu:
-rozbudzenie ciekawości czytelniczej,
-rozwijanie umiejętności opowiadania o sobie jako wybranym bogu greckim,
-inspirowanie do działania,
-rozwijanie wyobraźni twórczej,
-rozbudzenie kreatywności,

Metoda: praca z tekstem, elementy dramy ,przekład intersemiotyczny.

    Uczniowie klasy 5B po przerobieniu na lekcjach języka polskiego mitologii  greckiej mieli za zadanie wybrać dowolnego boga , przedstawić go stosując narrację pierwszoosobową oraz  samodzielnie wykonać i zaprezentować jego atrybut. 

Uczniowie  zaprezentowali siebie i swoje atrybuty przed swoimi kolegami z klasy na lekcji języka polskiego

Danuta Podgórska-Zając i 5B .