Logo SP155 Kraków
Szkoła

Porównanie wyników konkursów informatycznych i językowych

Posłużymy się wynikami egzaminów zewnętrznych ósmoklasistów z języka angielskiego i porównamy je z rokiem ubiegłym. Zbadamy przyrost liczby uczniów biorących udział w konkursach informatycznych i językowych organizowanych w województwie, Polsce oraz w Europie. 

Wyniki 2023   
 % pkt  
Klasa A 81%  
Klasa B 95%  
Klasa C 96%  
Klasa D 88%  
Klasa E 85%  
SZKOŁA 89%  
Gmina 80%  
Powiat 80%  
Województwo 69%  
Kraj 66%  

2023 klasa 8A   

2023 klasa 8B 

2023 klasa 8C 

2023 klasa 8D 

2023 klasa 8E 

2022 klasa 8A 

2022 klasa 8B 

2022 klasa 8C 

2022 klasa 8D 

2022 klasa 8E 

Analiza   wyników   egzaminu  z  języka  angielskiego  w klasach ósmych w roku szkolnym 2021/2022.  

Arkusz standardowy zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz 21 punktów (38%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila). 

Na egzaminie z języka angielskiego nasi ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych (94%). Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych (67%). Napisanie e-maila okazało się zadaniem zbyt trudnym dla 6 uczniów, którzy otrzymali za to zadanie 0 punktów. 

 Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego: 

Gmina: 82%,  Powiat: 82%, Województwo: 69%,  Kraj: 67%.  

Szkoła Podstawowa nr 155 w Krakowie: 87,8% (plasuje się w 8. staninie)  

kl. 8A 82%   

kl. 8B 83%  

kl. 8C 98%  

kl. 8D 82%  

kl. 8E 86%  

kl. 8 F 96 %                       

Popularne konkursy w szkole podstawowej z języka angielskiego w Polsce i dla naszego województwa: 
Olimpus, Olimpusek,  konkurs literowania w języku angielskim- Spelling Contest kl. 3, 
Małopolski kuratoryjny konkurs.  
 
Istnieje konkurs z języka angielskiego, który łączy więcej krajów w Europie- The Big Challenge . 
Co roku, w polskiej edycji konkursu bierze udział ponad 20 tysięcy uczniów. Co rok mobilizuje ponad 600 000 uczestników w całej Europie
Co rok liczba uczniów w konkursach w naszym kraju i województwie co rok wzrasta i wyniki są coraz lepsze. Podobnie jest z konkursami informatycznymi. Najpopularniejsze w naszej szkole konkurs informatyczny, Międzynarodowy Bóbr, Ogólnopolski InstaLogik. Chętnych uczniów co rok przybywa, odnoszą coraz lepsze sukcesy i nieustannie rozwijają się w tym kierunku.