Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Ocena jakości wody z dnia 21.06.2021 r.

Komunikat z dnia 21-06-2021 roku

o jakości wody na pływalni przy SP155

31-869 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 21

Woda na basenie przy Szkole Podstawowej nr 155 spełnia wymagania parametrów ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Następne planowane badanie wody 05.07.2021 r.

 Oceny jakości wody dokonuje firma – „JARS”.