Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Ocena jakości wody z dnia 18.01.2023 r.

Komunikat z dnia 18-01-2023 roku

o jakości wody na pływalni przy SP155

31-869 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 21

Woda na basenie przy Szkole Podstawowej nr 155 spełnia wymagania parametrów ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.
Następne planowane badanie wody 23.01.2023 r.
Oceny jakości wody dokonuje firma – „JARS”.