Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Lek(k)o nakręceni w SP 155 

W grudniu i marcu bieżącego roku szkolnego SKW „Mali Światu“ we współpracy z SPS nr 100 w Krakowie organizował zbiórki nakrętek plastikowych w ramach akcji “Le(k)ko nakreceni” Fundacji Liver, która opiekuje się dziećmi z chorobami wątroby. Za zebrane nakrętki zakupowane są leki dla dzieci z Fundacji. 

Efekty akcji przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów - w grudniu nakrętki z trudem zmieściły się w dwunastu 120 litrowych workach, natomiast w marcu zebraliśmy jeszcze pięć takich worków. 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, zwłaszcza tym, którzy do szkoły przychodzili dwukrotnie i trzykrotnie, a także tym, którzy - sądząc po ilości - zaangażowali do zbiórki bliższą i dalszą rodzinę:). 
Każda, nawet najmniejsza ilość nakrętek przyniesiona osobiście do szkoły świadczyła o wrażliwości uczniów na potrzeby drugiego człowieka i była cegiełką budującą sukces akcji. Otrzymaliśmy oficjalny dyplom z podziękowaniami od kierownictwa Fundacji.

opiekunki SKW „Mali Światu“