Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Szkolenie wolontariuszy

4 grudnia 2018 roku gościliśmy w szkole przedstawicielkę Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie, która przeprowadziła dla naszych wolontariuszy szkolenie z zakresu wiedzy o wolontariacie i reguł działania wolontariatu.

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zaprosiliśmy do szkoły panią Katarzynę Puśledzką z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie, aby w sposób profesjonalny, czerpiąc wiedzę również z własnego doświadczenia, opowiedziała nam, co to znaczy wolontariat i jak być prawdziwym wolontariuszem. Wolontariat to nie udział w zbiórce na szczytny cel ani wysyłanie sms wspierającego cel społeczny - takie działania może i powinien podjąć każdy wrażliwy człowiek.

Wolontariusz chce więcej, beziteresownie poświęca swój czas i energię, aby zorganizować działania na rzecz innych, wykazuje się pomysłowością, inwencją, otwartością i wrażliwością w kontaktach z ludźmi, stara się działać systemowo i systematycznie.

Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się, gdzie i w jaki sposób można się podjąć pracy wolontaryjnej - otworzyło się przed nami wiele możliwości na teraz, ale przede wszystkim takich do wykorzystania w przyszłości.

Szkolenie odbyło się na trzech godzinach lekcyjnych i wzięło w nim udział 31 wolontariuszy z klas ósmych. To tak naprawdę nawet nie połowa naszych członków, więc już jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie po Nowym Roku. Chcemy być profesjonalistami!

opiekunki SKW “Mali Światu”