Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Szkoła kreatywnych umysłów

Miło nam zakomunikować,że zostaliśmy zakwalifikowani do projektu "Szkoła kreatywnych umysłów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany od września 2013 r. do 30 września 2015 r. Jest to innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej z zakresu treści edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości. Dodatkowo opracowane zostały 2 programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce. W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT. Pozwolą one na stworzenie w placówce pracowni sanlukańskiej, w której uczniowie będą mieć warunki do "doświadczania i eksperymentowania" zgodnie z założeniami projektu.