Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji od roku 2010 realizuje projekt ?System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół?, w którym opracowane zostały założenia nowego systemu doskonalenia i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Projektowi systemowemu towarzyszą projekty konkursowe, prowadzone przez powiaty w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), które mają na celu pilotaż nowego modelu doskonalenia nauczycieli i sprawdzenie proponowanych rozwiązań w praktyce.

W roku szkolnym 2012/2013 pierwszych 9 powiatów rozpoczęło realizację cyklu doskonalenia. Kolejne projekty wdrożeniowe od września 2013 ruszą w ponad 120 powiatach, które otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie, w Polsce, 5 000 placówek objętych zostanie kompleksowym wspomaganiem w ramach realizowanych projektów.
W Krakowie takich placówek będzie 78.
 Ze szkołami i przedszkolami współpracować będą szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE), którzy wspierać będą dyrektora i radę pedagogiczną w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania. Dyrektorzy i nauczyciele również będą uczestniczyć w pracach sieci współpracy i samokształcenia.
Jesteśmy jedną z 78 krakowskich placówek edukacyjnych objętych projektem.