Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Projekt AIESEC

14 maja 2021 w naszej szkole został zrealizowany projekt  prowadzony przez wolontariuszy organizacji AIESEC dotyczący Zrównoważonego Rozwoju.

AIESEC jest organizacją prowadzoną przez ludzi w wieku 18-30 lat, która od 1948 roku realizuje misję uzyskania pokoju i pełnego wykorzystania ludzkiego potencjału we współpracy z ONZ. Skupia  30 000 członków na całym świecie, 8 200 partnerów i ponad 1 000 000 alumni.

Cele Zrównoważonego Rozwoju to apel wzywający każdego do wzięcia odpowiedzialności za to, co dzieje się dookoła nas i zostania liderem dla Polski i świata.  

Projekt  polegał  na udziale uczniów w warsztatach zorganizowanych przez wolontariuszy dotyczących tematyki Celów organizacji AIESEC: walka z ubóstwem, głodem, dostęp do czystej wody, klimatu, energii, dostęp do edukacji, równomierny rozwój  gospodarczy , pokój, sprawiedliwość, mocne instytucje  na świecie.

 Wolontariusze dzielili się na grupy kierowane przez liderów i opracowali plan warsztatów, dostosowany do wieku uczniów.  W związku z epidemią covid-19 wolontariusze z  AIESEC łączyli się internetowo z uczniami klas od 4 do 7.  prowadząc warsztaty, które dostarczyły dzieciom nie tylko  bogatych informacji na temat problemów współczesnego świata, ale również rozwijały uczniów twórczo poprzez zabawy w formie quizów, krzyżówek, map myśli,  wszystko wokół tematyki  działania w dziedzinie klimatu, dobrego zdrowia i jakości życia.

Na podstawie przeprowadzonych warsztatów zostały zorganizowane w klasach przy użyciu metod aktywnych  wymiany myśli i powstały prace projektowe  na temat  „co mogę zrobi  sam, aby poprawić jakość życia na Ziemi” . 

Projekt jest  inicjatywą stworzoną, aby rozwijać w dzieciach i młodych ludziach świadomość i wrażliwość na powyższe Cele Zrównoważonego Rozwoju i zachęcać ich do aktywnego działania na rzecz tych Celów, dlatego chętnie przybliżamy tę tematykę swoim uczniom, aby stali się oni świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami naszej planety.