Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Praktyka jest najlepszym nauczycielem

Nasza szkoła w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiła do projektu
USUS EST OPTIMUS MAGISTER
PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Liderem projektu jest Uniwersytet w Białymstoku, partnerami: Miasto Białystok, Combidata Poland, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Projekt ?USUS EST OPTIMUS MAGISTER ? PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM? ma na celu zmianę jakościową realizacji praktyk pedagogicznych poprzez stworzenie nowych innowacyjnych programów praktyk, a w konsekwencji przygotowanie nauczycieli, szkół i placówek oświatowych do prowadzenia praktyk w oparciu o nowe programy. Dzięki realizacji projektu nastąpi pogłębienie stałej współpracy szkoły z uczelnią - Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, co powinno skutkować wysokim poziomem prowadzenia praktyk.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
?Dostosowanie kształcenia nauczycieli do aktualnych potrzeb w oświacie poprzez wdrożenie nowych jakościowo programów praktyk dla różnych rodzajów studiów specjalności nauczycielskiej
 Poprawa jakości realizacji praktyk w szkołach, przedszkolach i placówkach
 Zaktualizowanie kompetencji kadry szkolnej w zakresie nowoczesnych metod edukacyjnych
?Rzeczywiste nabycie przez studentów i studentki umiejętności praktycznych, niezbędnych do pracy w nowoczesnej szkole.