Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Projekt Praktyczne Wychowanie Fizyczne opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych

Od września 2012 r. nasza szkoła jest jedną z 35 szkół biorących udział w realizacji projektu Praktyczne Wychowanie Fizyczne opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne w   AWF w Krakowie . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .  Zakłada on wypracowanie nowych rozwiązań w praktycznym kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu opiekuńczo-wychowawczego. Nowy model praktyk ma też sprzyjać budowaniu modelowej współpracy pomiędzy uczelnią a szkołami realizującymi praktyki pedagogiczne dla studentów.
Projektem zostaną objęte trzy kolejne roczniki studentów studiów nauczycielskich na poziomie licencjatu. Będzie on realizowany do końca 2014 r. W ramach projektu, każda biorąca w nim udział szkoła wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt sportowy o wartości siedmiu tysięcy złotych.
Liderem projektu jest AWF w Krakowie, a partnerami: Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości Kraków oraz Towarzystwo Amicus