Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Eksploratorium Twórczej Matematyki

W ramach kontynuacji wieloletniej i owocnej współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze Szkołą Podstawową nr 155, w roku szkolnym 2018/19, podjęto nową inicjatywę. Projekt UE o nazwie „Eksploratorium Twórczej Matematyki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższy.

Program przewiduje:

-Twórcze Warsztaty – zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Matematyki. Warsztaty nie tylko rozwijają umiejętności matematyczne uczniów, ale też inspirują do twórczego działania, rozbudzają kreatywność oraz uczą pracy w grupie. 

– Inspirujące Warsztaty – zajęcia dedykowane rodzicom, których celem jest zapoznanie z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w nauce matematyki dzieci. 

– Festiwal Matematyki – impreza edukacyjna połączona z wykładami i warsztatami dla dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie, odbywająca się na zakończenie każdej edycji projektu, tj. w czerwcu 2019 r.

Eksploratorium Twórczej Matematyki - projekt realizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Organizatorzy (pracownicy Instytutu Matematyki UP w Krakowie) oferują:
- jednorazowe warsztaty matematyczne dla grupy 24 uczniów (8 godzin lekcyjnych w jeden ustalony ze szkołą dzień), 
- warsztaty dla grupy minimum 9 rodziców (celem warsztatów jest zapoznanie z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w nauce matematyki dzieci),
- wyjazd uczniów na jednodniowy Festiwal Matematyki zaplanowany w formie warsztatów na Uniwersytecie Pedagogicznym w dniu 14 czerwca 2019. 
 
Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Matematyki. 
Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów, ale też mają inspirować do twórczego działania, rozbudzać kreatywność oraz uczyć pracy w grupie.
 
W projekcie udział wezmą uczniowie klas 7a i 7d. Pierwsze zajęcia już 22 marca w Szkole Podstawowej 155.