Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Projekt edukacyjny Liczby Czasem Dużo Mówią

Opis projektu
   W projekcie będą uczestniczyli uczniowie klas piątych. Po wprowadzeniu na lekcjach matematyki tematu Cyfry rzymskie, ogłoszony został konkurs na hasło ułatwiające  zapamiętanie cyfr rzymskich. W październiku i listopadzie szkoła zostanie obwieszona plakatami dotyczącymi cyfr rzymskich (zakres programu szkolnego zostanie rozszerzony o zapis ułamków oraz liczb bardzo dużych). Na lekcjach matematyki będą 10 - minutowe prezentacje na temat  historii liczb rzymskich oraz ich zastosowania. Następnie zostaną przedstawione wszystkie hasła, które wpłyną na konkurs. Uczniowie klas piątych będą głosować na hasło, które według nich jest najlepsze. Głosowanie będzie imienne, i wśród uczniów którzy głosowali na zwycięskie hasło zostaną rozlosowane 3 upominki. Autorzy trzech haseł, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną nagrodzeni.  
Cele projektu
-  zwiększenie zainteresowania matematyką,
-  poznanie historii i zastosowania liczb rzymskich,
-  poznanie zasad rzymskiego systemu liczbowego,
-  poznanie oznaczeń zera i ułamków w systemie rzymskim,
-  poznanie sposobów zapisywania bardzo dużych liczb (np. 40 000, 5 000 000),
-  kształtowanie zapamiętania podstawowych cyfr rzymskich,
-  rozbudzanie kreatywności,
-  rozwijanie umiejętności koncentracji, panowania nad emocjami i współdziałania 
    w grupie,
-  rozbudzanie poczucia przynależności do grupy,
-  rozwijanie fantazji, wyobraźni.