Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Projekt edukacyjny „30 kroków do niepodległości”

PROJEKT EDUKACYJNY:

„30 kroków do niepodległości”

Opis projektu

   W projekcie będą uczestniczyli uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych
i siódmych. Raz w tygodniu nauczyciele historii dostarczą wychowawcom prezentacje dotyczące wybranych zagadnień z historii Polski, wiążących się nierozerwalnie z kwestią odzyskania niepodległości. Prezentacje te będą omawiane przez wychowawców na lekcjach wychowawczych. Na koniec projektu zostanie przeprowadzony „Konkurs wiedzy o niepodległej”. 

Cele projektu

-  zwiększenie zainteresowania historią,

-  propagowanie wartości patriotycznych

-  tworzenie pamięci historycznej w oparciu o ważne wydarzenia z historii Polski,

-  budzenie zainteresowania przeszłością,

-  kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych,

-  budowanie szacunku dla symboli narodowych

-  uświadomienie uczniom znaczenia wydarzeń z 1918 r. dla powstania niepodległego    państwa polskiego; podkreślenie wkładu pracy i zasług wielu Polaków w walce o wolność
i utrzymanie polskości.

Organizatorzy: p. Beata Flank, p. Aleksandra Gładki, p. Krzysztof Kozak, p. Jadwiga Krochmal