Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 IX 2022

5 IX 2022

6 IX 2022

zebrania z rodzicami klas 1, godz.18.00

zebrania z rodzicami klas 2-3, godz.18.00

zebrania z rodzicami klas 4, godz.17.00

                                 klasy  5-8, godz.18.30

                         

14  IX 2022

Rada Pedagogiczna  – plan nadzoru pedagogicznego, godz.17.30

14 X 2022

Święto szkoły

Ślubowanie klas pierwszych-godz.17.00

7 XI 2022

zebranie dla rodziców klas I – III

o godzinie 18.00

8 XI 2022

zebranie dla rodziców klas IV – VI godz.17.30

zebranie dla rodziców klas VII – VIII godz.18.30

19XII 2022

dyżur-informacje o zagrożeniach -klasy I-III godz.18.00

20 XII 2022

dyżur klas IV –VIII  informacje o zagrożeniach

godz.17.00-19.00

23 XII 2022 – 1 I 2023

przerwa świąteczna

30 I 2023-12 II 2023

ferie zimowe

5 I 2023

podanie ocen przewidywanych

19 I 2023

podanie ocen ostatecznych- I półrocze

26 I  2023

konferencja klasyfikacyjna

13 II 2023

początek II półrocza

16 II 2023

konferencja rady pedagogicznej podsumowująca I półrocze

 27 III 2023

zebrania z rodzicami klas I – III o godzinie 18.00

28 III 2023

zebrania z rodzicami

klasy IV godz. 17:30,  klasy V – VI godz. 18:00, klasy VII  godz. 18:30

klasy VIII godz.19.00- przedstawienie procedur egzaminu ósmoklasisty

6 IV 2022- 11 IV 2023

przerwa świąteczna wiosenna

15 V 2023

powiadomienie o ocenach ndst. w klasach I – III -dyżur informacyjny

16 V 2023

powiadomienie o ocenach ndst. w klasach          IV - VIII dyżur informacyjny

23 V -25 V 2023

egzamin ósmoklasisty

29 V  2023

Zebrania dla klas I – III o godzinie 18.00 - oceny przewidywane

30 V 2023

Zebrania dla klas IV – VIII – oceny przewidywane

Klasy IV godz. 17:30,  klasy V – VI godz. 18:00, klasy VII i VIII godz. 18:30

7 VI 2023

podanie ocen ostatecznych- rocznych

15VI 2023

rada pedagogiczna klasyfikacyjna

23 VI 2023

zakończenie roku szkolnego

26VI 2023

 rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

31 października 2022-poniedziałek

- 2 maja 2023 - wtorek

-4,5 maja 2023-czwartek, piątek

- 23, 24, 25 maja 2023- egzaminy ósmoklasisty,

- 9 czerwca 2023- piątek,  po Bożym Ciele

W  dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci (świetlica czynna od 7.00-17.00).