Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 IX 2021

2 IX 2021

6 IX 2021

zebrania z rodzicami klas 1-3, godz.18.00

zebrania z rodzicami klas 4-6, godz.18.00

zebrania z rodzicami klas 7-8, godz.18.00

14 IX 2021

Rada Pedagogiczna – plan nadzoru pedagogicznego

14 X 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Ślubowanie klas pierwszych

Godz.16.30 aula-1a, s.gimn.-1b

Godz.18.00 aula-1c,

8 XI 2021

dyżur informacyjny dla rodziców klas I – III

o godzinie 18.00

9 XI 2021

dyżur informacyjny dla rodziców klas IV – VIII o godzinie 18.00

20XII 2021

zebrania z rodzicami-informacje o zagrożeniach -klasy I-III godz.18.00

21 XII 2021

zebrania z rodzicami klas IV –VIII informacje o zagrożeniach

Klasy IV godz. 17:30, klasy V – VI godz. 18:00, klasy VII i VIII godz. 18:30

23 XII 2021 – 31 XII 2021

przerwa świąteczna

17 I 2022-28 I 2022

ferie zimowe

31 I 2022

podanie ocen przewidywanych

11 II 2022

podanie ocen ostatecznych- I półrocze

17 II 2022

konferencja klasyfikacyjna

18 II 2022

zakończenie pierwszego semestru

24 II 2022

konferencja rady pedagogicznej podsumowująca I półrocze

28 III 2022

zebrania z rodzicami klas I – III o godzinie 18.00

29 III 2022

zebrania z rodzicami

klasy IV godz. 17:30, klasy V – VI godz. 18:00, klasy VII godz. 18:30

klasy VIII godz.19.00- przedstawienie procedur egzaminu ósmoklasisty

14 IV 2022- 19 IV 2022

przerwa świąteczna wiosenna

16 V 2022

powiadomienie o ocenach ndst. w klasach I – III -dyżur informacyjny

17 V 2022

powiadomienie o ocenach ndst. w klasach IV - VIII dyżur informacyjny

24 V -26 V 2022

egzamin ósmoklasisty

30 V 2022

Zebrania dla klas I – III o godzinie 18.00 - oceny przewidywane

31 V 2022

Zebrania dla klas IV – VIII – oceny przewidywane

Klasy IV godz. 17:30, klasy V – VI godz. 18:00, klasy VII i VIII godz. 18:30

13 VI 2022

podanie ocen ostatecznych- rocznych

15VI 2022

rada pedagogiczna klasyfikacyjna

24 VI 2022

zakończenie roku szkolnego

27VI 2022

zdalna rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

Proponowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

-2 listopada 2021

-12 listopada 2021

- 7 stycznia 2022,

- 2 maja 2022

- 24,25,26 maja 2022- egzaminy ósmoklasisty,

- 17 czerwca 2022- po Bożym Ciele

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci (świetlica czynna od 7.00-17.00).