Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08, sp155krakow@o2.pl

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 IX 2020

 

2 IX 2020

 

3 IX 2020

 

4 IX 2020

 

7 IX 2020

 

8 IX 2020

zebrania z rodzicami klas 1a-godz.17.45,         1b-godz.18.00, 1c-godz.18.15, 1d-18.30

zebrania z rodzicami klas 2abc g.18.00, 

g. 18.15-3b, 6ad

zebrania z rodzicami klas 3ac- g.18.00,       g.18.15- 4ab, g.18.30-8c,7cf

zebrania z rodzicami klas 4c, 5a – godz.18.00

godz.18.15-5bc,

zebrania z rodzicami klas 6bce- godz.18.00,

7a, 8b- godz.18.15

zebrania z rodzicami klas 7bde – godz.18.00,

8ad-godz.18.15

14  IX 2020

Rada Pedagogiczna  – plan nadzoru pedagogicznego

14 X 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Ślubowanie klas pierwszych

Godz.16.30 aula-1a, s.gimn.-1b

Godz.18.00 aula-1c, s.gimn.-1d

9 XI 2020

dyżur informacyjny dla rodziców klas I – III

o godzinie 18.00

3 XI 2020

dyżur informacyjny dla rodziców klas IV – VIII o godzinie 18.00

23 XII 2020 – 31 XII 2020

– przerwa świąteczna

7 I 2021

zebrania z rodzicami klas IV –VIII  informacje o zagrożeniach

Klasy IV godz. 17:30,  klasy V – VI godz. 18:00, klasy VII i VIII godz. 18:30

13 I 2021

zebrania z rodzicami-informacje o zagrożeniach -klasy I-III godz.18.00

21 I 2021

podanie ocen przewidywanych

4 II 2021

podanie ocen ostatecznych

11 II  2021

konferencja klasyfikacyjna

12 II 2021

zakończenie pierwszego semestru

15 II 2021– 28 II 2021

ferie zimowe

2 III 2021

konferencja rady pedagogicznej podsumowująca I półrocze

1 IV 2021- 6 IV 2021

przerwa świąteczna

12 IV 2021

zebrania z rodzicami klas I – III o godzinie 18.00

13 IV 2021

zebrania z rodzicami

klasy IV godz. 17:30,  klasy V – VI godz. 18:00, klasy VII  godz. 18:30

klasy VIII godz.19.00- przedstawienie procedur egzaminu ósmoklasisty

17 V 2021

powiadomienie o ocenach ndst. w klasach I - III

18 V 2021

powiadomienie o ocenach ndst. w klasach IV - VIII

25 V -27 V 2021

egzamin ósmoklasisty

31 V  2021

Zebrania dla klas I – III o godzinie 18.00 - oceny przewidywane

1 VI 2021

Zebrania dla klas IV – VIII – oceny przewidywane

Klasy IV godz. 17:30,  klasy V – VI godz. 18:00, klasy VII i VIII godz. 18:30

16 VI 2021

podanie ocen ostatecznych- rocznych

17 VI  2021

rada pedagogiczna klasyfikacyjna

25 VI 2021

zakończenie roku szkolnego

25 VI 2021

zdalna rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

-2 listopada 2020

-  4 i 5 stycznia 2021,

- 30 kwietnia 2021,

- 25,26,27 maja 2021- egzaminy ósmoklasisty,

- 4 czerwca 2021, 

 W tych dniach szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci (świetlica czynna od 7.00-17.00).

cmi