Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji od roku 2010 realizuje projekt ?System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół?, w którym opracowane zostały założenia nowego systemu doskonalenia i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Projektowi systemowemu towarzyszą projekty konkursowe, prowadzone przez powiaty w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), które mają na celu pilotaż nowego modelu doskonalenia nauczycieli i sprawdzenie proponowanych rozwiązań w praktyce.

W roku szkolnym 2012/2013 pierwszych 9 powiatów rozpoczęło realizację cyklu doskonalenia. Kolejne projekty wdrożeniowe od września 2013 ruszą w ponad 120 powiatach, które otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie, w Polsce, 5 000 placówek objętych zostanie kompleksowym wspomaganiem w ramach realizowanych projektów.
W Krakowie takich placówek będzie 78.
 Ze szkołami i przedszkolami współpracować będą szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE), którzy wspierać będą dyrektora i radę pedagogiczną w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania. Dyrektorzy i nauczyciele również będą uczestniczyć w pracach sieci współpracy i samokształcenia.
Jesteśmy jedną z 78 krakowskich placówek edukacyjnych objętych projektem.