Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08

 

     

Liczby Czasem Dużo Mówią

Uczniowie układają hasła ułatwiające zapamiętywanie cyfr rzymskich. Uczestnicy projektu zapiszą i zilustrują hasła na papierowych plakatach lub w plikach komputerowych (edytor graficzny lub tekstowy). Na lekcjach matematyki i informatyki będą 10 - minutowe prezentacje na temat historii liczb rzymskich oraz ich zastosowania. Następnie zostaną przedstawione wszystkie hasła, które wpłyną na konkurs. Uczniowie będą głosować na hasło, które według nich jest najlepsze. Głosowanie będzie imienne, i wśród uczniów którzy głosowali na zwycięskie hasło zostaną rozlosowane 3 upominki. Autorzy trzech haseł, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną nagrodzeni.

(Partnerzy projektu: Iwona Warzecha, Barbara Skomorowska, Mieczysław Kosowski)


Different families - drzewa genealogiczne w języku angielskim

Uczniowie przygotowują drzewa genealogiczne po angielsku. Rysunek może być wykonany na papierze w formacie A4 lub A3 lub w edytorze graficznym lub z wykorzystaniem aplikacji webowych. Poznajemy możliwości platformy TwinSpace. Uczestnicy projektu wybierają najlepszą pracę.

(Partnerzy projektu: Anna Jakubik, Mieczysław Kosowski)


Zaprojektuj i wyślij kartkę

Projekt doskonalący umiejętności programowania w środowisku Scratch i wykorzystanie go do dzielenia się swoimi umiejętnościami. Kartki okolicznościowe tworzone przez uczniów pozwalają na pogłębienie wiedzy o tradycjach.

(Partner projektu: Mieczysław Kosowski)


Math is not problem

Students in the three countries will work on mathematic problem solving.

The aim is to improve the students abilities in mathematical problem solving and their communication of their thinking and solutions. Both problem solving ability and communication is underlined in the curriculums.

(Partner projektu: Mieczysław Kosowski)