Uwolnij potencjał
twojego dziecka w SP 155

os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

tel. 12 647 10 08

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 IX  2019

rozpoczęcie roku szkolnego – kl. I-IV godz. 9:00; klasy V – VIII godz. 10:30

2 IX 2019

zebrania z rodzicami klas I  - III

10  IX 2019

zebrania z rodzicami klas IV –VIII

Klasy IV godz. 17:00,  klasy V – VI godz. 17:30, klasy VII i VIII godz. 19:00

12  IX 2019

Rada Pedagogiczna  – plan nadzoru pedagogicznego

14 X 2019

Święto Szkoły: apel przygotowany przez koło teatralne i o 17:00 Ślubowanie klas I, przygotowane przez nauczycieli klas I.

12 XI 2019

 Śpiewanki Niepodległościowe – Nie ma radości bez niepodległości – wieczernica z udziałem chętnych rodziców – pani Ewa Zielińska

12 XI 2019

apel z okazji odzyskania niepodleglości – pani Joanna Birczyńska

4 XI 2019

dyżur informacyjny dla rodziców klas I – III o godzinie 18.00

5 XI 2019

dyżur informacyjny dla rodziców klas IV – VIII o godzinie 18.00

16 XII 2019

zebrania z rodzicami klas I  - III o godzinie 18.00,  informacje o zagrożeniach

17  XII 2019

 zebrania z rodzicami klas IV –VIII informacje o zagrożeniach

Klasy IV godz. 17:30,  klasy V – VI godz. 18:00, klasy VII i VIII godz. 18:30

20 XII 2019

wigilie klasowe

Jasełka – koło teatralne

23 XII 2019 – 1 I 2020

– przerwa świąteczna

9 I 2020  

podanie ocen przewidywanych

23 I  2020

konferencja klasyfikacyjna

24 I 2020

zakończenie pierwszego semestru

27 I 2020– 9 II 2020

ferie zimowe

11 II 2020

 konferencja rady pedagogicznej

2 III 2020

zebrania z rodzicami klas I – III o godzinie 18.00

3 III 2020

zebrania z rodzicami

Klasy IV godz. 17:30,  klasy V – VI godz. 18:00, klasy VII i VIII godz. 18:30

9 IV 2020– 14 IV 2020

przerwa świąteczna

7 IV 2020

zebrania dla rodziców dzieci  klas VIII  o godzinie 18.00 – przedstawienie procedury egzaminu

21 IV 2020 – 23 IV 2020

egzamin ósmoklasisty

27 IV 2020

dyżur dla rodziców o godzinie 18.00

28 IV 2020

dyżur dla rodziców o godzinie 18.00

29 IV 2020

apel z okazji 3 Maja – kolo teatralne

25 V 2020

powiadomienie o ocenach ndst. w klasach I - III

 26 V 2020

powiadomienie o ocenach ndst. w klasach IV - VIII

8 VI  2020

Wywiadówki dla klas I – III o godzinie 18.00 - oceny przewidywane

9 VI 2020

Wywiadówki dla klas IV – VIII – oceny przewidywane

Klasy IV godz. 17:30,  klasy V – VI godz. 18:00, klasy VII i VIII godz. 18:30

18 VI  2020

rada pedagogiczna klasyfikacyjna

26 VI 2020

zakończenie roku szkolnego

30 VI 2020

Rada Pedagogiczna podsumowująca

Proponowane , dodatkowe dni wolne od pracy:

-  2 i 3 stycznia 2020,

- 30 IV 2020,

- 21, 22, 23 kwietnia 2020  - egzaminy ósmoklasisty,

- 12 czerwca 2020, 

 W tych dniach szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci.